سوبر كرانشى كريب

سوبر كرانشى كريب

موزاريلا, جبن رومى, خس, فلفل, زيتون, كاتشب, مايونيز, صوص كرنش, قطع ستريبس الدجاج المقرمشة


Super Crunchy Crepe
Mozzarella, Romi Cheese, Lettuce, Pepper, Olives, Ketchup, Mayonnaise, Crunch Sauce, Crunchy Strips Pieces
إضافات الكريب
Select Taste
Select 1 option